WhatsApp

Njesi e Brendeshme Murale

Njesi e Brendeshme Murale
Njesi e Brendeshme Murale
Njesi e Brendeshme Murale
Njesi e Brendeshme Murale

Njesi e Brendeshme Murale

  • Kategori
  • Numri Porduktit

Njesi elegante me panel frontal te levizshem dhe qe mund te lahet. Ekran LED dhe filter I trefishte ajri. Kontrollues me telefon ne largesi me ekran LCD per standart. Flete re reja asimetrike te vendosura ne ... Vazhdo

Etiketat E Produktit
Ndiqni:

Shpjegimi

Njesi elegante me panel frontal te levizshem dhe qe mund te lahet. Ekran LED dhe filter I trefishte ajri. Kontrollues me telefon ne largesi me ekran LCD per standart. Flete re reja asimetrike te vendosura ne brendesi te funit, per suport me te larte ajri dhe nivel zhurme me te ulet.

 

Specifikat

Specifikat

Shkarko / Shiko

Porosit

Forma për kërkes