WhatsApp

Njesi e Brendeshme Kanalore

Njesi e Brendeshme Kanalore
Njesi e Brendeshme Kanalore
Njesi e Brendeshme Kanalore
Njesi e Brendeshme Kanalore

Njesi e Brendeshme Kanalore

  • Kategori
  • Numri Porduktit

Nje njesi e dizenjuar posacerisht, kompakte me nje profil 200mm te ulet. Kontrollues me vale dhe me telefon me ekran LCD . E ndertuar ne nje pompe te kondesuar me nje kapacitet ngritjeje ne 1000mm. Aftesia e ... Vazhdo

Etiketat E Produktit
Ndiqni:

Shpjegimi

Nje njesi e dizenjuar posacerisht, kompakte me nje profil 200mm te ulet. Kontrollues me vale dhe me telefon me ekran LCD . E ndertuar ne nje pompe te kondesuar me nje kapacitet ngritjeje ne 1000mm. Aftesia e thithjes nga pjesa e poshtme ose e pasme e njesise, por gjithashtu dhe me filter te lare e te qendrueshem.

Specifikat

Specifikat

Shkarko / Shiko

Porosit

Forma për kërkes