Pompe shkarkimi e integruar, Efiçense e larte, Shkrirje inteligjente, Funksioni kunder te ftohtit, Mbrojtje gjithperfshirese, Dizajn kompakt, Mirembajtje e lehte