WhatsApp

Njesi e Jashtme Super Free Match

Njesi e Jashtme Super Free Match
Njesi e Jashtme Super Free Match
Njesi e Jashtme Super Free Match
Njesi e Jashtme Super Free Match

Njesi e Jashtme Super Free Match

  • Kategori
  • Numri Porduktit

Super Free Match eshte gjenerata e re e Sistemeve Gree Multi Inverter. Fale teknologjise G10 Inverter keto njesi operojne me efiçense energjie te larte dhe ne nivelet me te qeta te zhurmes duke ... Vazhdo

Etiketat E Produktit
Ndiqni:

Shpjegimi

Super Free Match eshte gjenerata e re e Sistemeve Gree Multi Inverter. Fale teknologjise G10 Inverter keto njesi operojne me efiçense energjie te larte dhe ne nivelet me te qeta te zhurmes duke permbushur kerkesat e komfortit te nje mjedisi modern jetese. Super Free Match mbulon nga 2 deri ne 9 zona me kapacitet total 12-16 kW. Midis njesise se jashtme dhe njesive te brendshme perdoren modulet degezuese BU me 2 ose 3 porta. Funksioni i tyre eshte thjeshtesimi ne lidhjen e tubacioneve te gazit e si rezultat, permiresimi i funksionimit dhe rendimentit te te gjithe sistemit. Mundesia per te perdorur lidhje tubi me distance deri ne 145m, ofron me teper fleksibilitet ne instalimin e njesive te brendshme sipas kerkesave te ndryshme te projektit. Avantazhi kryesor i ketij sistemi eshte aftesia e tij per te funksionuar ne menyre te sigurt dha stabel edhe nen kushte shume te veshtira operimi.

Specifikat

Specifikat

Shkarko / Shiko

Porosit

Forma për kërkes