WhatsApp

Njesi e Brendshme Tavanore

Njesi e Brendshme Tavanore
Njesi e Brendshme Tavanore
Njesi e Brendshme Tavanore
Njesi e Brendshme Tavanore

Njesi e Brendshme Tavanore

  • Kategori
  • Numri Porduktit

Nje njesi elegante e pershtatshme per qendrim vertikal ose horizontal ne mur ose ne tavan. Kontrollues me vale me ekran LCD si standart. Nje projektim modern dhe nje operacion I heshtur, me grila qe mund te ... Vazhdo

Etiketat E Produktit
Ndiqni:

Shpjegimi

Nje njesi elegante e pershtatshme per qendrim vertikal ose horizontal ne mur ose ne tavan. Kontrollues me vale me ekran LCD si standart. Nje projektim modern dhe nje operacion I heshtur, me grila qe mund te lahen dhe qe mund te hiqen dhe me filtra pluhuri .

Specifikat

Specifikat

Shkarko / Shiko

Porosit

Forma për kërkes